Het is als ouder niet altijd makkelijk om geld voor school-, sport- of andere activiteiten bij elkaar te krijgen. Maar meedoen is wel belangrijk! Wil uw kind graag sporten of op muziekles? Of heeft uw kind bijles of een computer nodig? Maar kunt u dit niet betalen omdat u leeft van een laag inkomen of een (bijstands)uitkering? Dan komt u wellicht in aanmerking voor tegemoetkoming uit het Kindpakket. Waarvoor kunt u een bijdrage krijgen?

  • Sport-, muziek- en cultuuractiviteiten tot €500 per jaar
  • 1 jaar bijles via Studiebieb
  • Computer of laptop voor maximaal €500 per vier jaar
  • Tegemoetkoming in schoolkosten (ouderbijdrage, sportkleding, schoolzwemmen (PO), schoolspullen (VO))

Waar moet u rekening mee houden?

  • Het kindpakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
  • Het kindpakket geldt voor kinderen die wonen in de gemeente Haarlemmermeer
  • Het kind kan onvoldoende meedoen op school of aan sport en culturele activiteiten omdat het geld hiervoor ontbreekt
  • De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind
  • De kosten worden betaald aan de school of sportclub
  • Er worden geen kosten achteraf vergoed

Meer informatie en aanvraag doen? www.haarlemmermeer.nl/kindpakket