Geachte ouders/verzorgers,

Van 16 tot en met 20 maart start de landelijke ‘week van de lentekriebels’. In deze week zal door onze leerkrachten elke dag een lesje gegeven worden over relaties en/of seksualiteit.
Ook ná deze week wordt wekelijks een keer aandacht besteed aan dit thema.

Als u over het thema lentekriebels een inhoudelijke vraag heeft, mailt u dan naar;
b.tuyp@debasculepi-scholen.nl
Begin maart worden vragen, die zijn ontvangen, verzameld en in anonimiteit beantwoord per mail.

We hopen dat ook u het belang van deze lessen voor onze kinderen inziet.