Een veilig pedagogisch klimaat voor elk kind
Op PI-school De Ster werken wij aan een veilig en positief pedagogisch schoolklimaat. Wij bieden de kinderen veiligheid en vertrouwen. Een van onze uitgangspunten is het competentie vergrotend leren. Hierbij kijken we bij elk kind aan welke onderwijstaken het kind toe is en welke vaardigheden het hierin moet leren. Wij benoemen de verwachtingen van gedrag concreet en op een positieve manier. De kinderen worden beloond voor gewenst gedrag met passende complimenten. De kinderen leren ook zelf complimenten te geven aan anderen. Het positieve pedagogische klimaat wordt vergroot omdat we werken met methoden voor de sociaal-emotionele ontwikkeling zoals PAD (programma alternatieve denkstrategieën) en de methode handig doen.

Onze schoolbrede afspraken
Wij zijn rustig in de school.
Wij gaan vriendelijk om met elkaar.
Wij doen wat de juf of meester zegt.
Wij houden onze handen en voeten bij onszelf.
Wij gaan zuinig om met spullen.

Complimenten geven voor goed gedrag
Gedrag dat beloond wordt zal zich vaker voordoen, terwijl genegeerd gedrag na enige tijd zal uitdoven. Gewenst gedrag wordt direct beloond door het uitdelen van smiley’s.  Het doel van complimenten geven is om het gewenste gedrag te versterken en de kennis over de gedragsverwachting bij de kinderen te vergroten.