Onze school bestaat uit een onderbouwklas, twee middenbouwklassen en een bovenbouwklas. In deze klassen wordt onderwijs geboden aan kinderen die door een complexe leer- of gedragsstoornis moeite hebben met hun functioneren op de basisschool en/of in de thuissituatie. Dit functioneren kan voor een kind makkelijker gemaakt worden door de specialistische aandacht die PI-school De Ster biedt.

PI-school De Ster werkt intensief samen met MOC ’t Kabouterhuis (het jonge kind) en Triversum (het oudere kind). Dit maakt een combinatie van behandeling en onderwijs mogelijk. 

PI-school De Ster neemt ook leerlingen aan die geen behandeling (meer) nodig hebben. Deze kinderen krijgen de kans om in een korte periode in een kleine setting te werken aan schoolse vaardigheden.