René Hendriks                                                         

Algemeen directeur De Bascule PI-scholen
r.hendriks@debasculepi-scholen.nl

Whitney Kiesouw

Adjunct-directeur PI-school De Ster 
w.kiesouw@debasculepi-scholen.nl


Lisa Flinkevleugel                                                      

Orthopedagoog generalist                                       
l.flinkevleugel@debasculepi-scholen.nl

Leerkracht de Rode Ster: juf Linda, juf Wilma en juf Mechtelt
Onderwijsassistente: juf Nathalie

Leerkracht de Groene Ster: juf Esther en juf Wilma
Onderwijsassistente: juf Anita

Leerkracht de Blauwe Ster: juf Lara 
Onderwijsassistente: juf Miranda en juf Kim

Leerkracht De Oranje Ster: meester Matt en juf Bernadette
Onderwijsassistente: juf Therese

Gym-leerkracht: meester Chico

Achterwacht: meester Chico en meester Mitchell

Intern Begeleider: juf Whitney (groene en oranje ster) en juf Linda (kleuters en de blauwe ster)