Voor wat betreft de kinderen die zowel onderwijs als behandeling krijgen, werkt PI-school De Ster nauw samen met MOC ’t Kabouterhuis en Triversum. Wij werken samen in de behandeling en observatie van kinderen die in hun ontwikkeling belemmerd of bedreigd worden. Voor deze kinderen geldt dat school en hulpverlening één geheel vormen. PI-school De Ster heeft in het gezamenlijke aanbod van zorg en onderwijs een eigen verantwoordelijkheid in het bereiken van de vastgestelde onderwijsdoelen.

Als uw kind niet langer behandeling nodig heeft en toe is aan een volgende stap in de schoolloopbaan dan wordt dit met de ouders/verzorgers en alle betrokkenen besproken. Soms komt het voor dat een kind de behandeling heeft afgerond, maar nog wel baat heeft bij wat extra oefening op school. In dit geval is het mogelijk om de schoolperiode te verlengen. Een kind oefent dan met hele dagen onderwijs op De Ster voordat het start op een andere school.

Samenwerking MOC ’t Kabouterhuis en de onderbouw

PI-school De Ster biedt onderwijs aan kinderen die behandeling krijgen bij MOC ’t Kabouterhuis. Deze kinderen nemen deel aan de behandeling en volgen onderwijs. Ook kinderen die geen behandeling nodig hebben, maar wel baat hebben bij specifieke individuele begeleiding en structuur, zijn welkom op De Ster. Zij volgen volledige dagen onderwijs. MOC ’t Kabouterhuis kan daarbij nog wel ondersteunend zijn. Een en ander is afhankelijk van de behoeften van ouder en kind. Er zijn dus meerdere mogelijkheden.

PI-school De Ster beschikt over deskundigheid op het gebied van speciaal onderwijs. MOC ’t Kabouterhuis beschikt over deskundigheid op het gebied van de behandeling van peuters en kleuters. Kinderen die dagbehandeling krijgen van MOC ’t Kabouterhuis worden in het MOC-gebouw aan de Kaj Munkweg 2, 2131 RW Hoofddorp verwacht.

Kinderen die logopedie of fysiotherapie nodig hebben krijgen dat via de medewerkers verbonden aan MOC ’t Kabouterhuis aangeboden in het gebouw van PI-school De Ster.

Samenwerking Triversum en de midden- en bovenbouw

PI-school De Ster biedt onderwijs aan kinderen die behandeling krijgen bij Triversum. Deze kinderen krijgen een dagdeel behandeling en volgen een dagdeel onderwijs Ook kinderen die geen behandeling nodig hebben, maar wel baat hebben bij specifieke individuele begeleiding en structuur, zijn welkom op De Ster. Zij volgen volledige dagen onderwijs. Triversum is deskundig in het behandelen van leerlingen in de midden- of bovenbouw. Triversum zit in hetzelfde gebouw als PI-school De Ster.