Zoals u wellicht heeft begrepen uit de landelijke berichtgeving, gaan de scholen in Nederland dicht tot 6 april. Ook PI-school De Ster sluit haar deuren vanwege het Corona-virus. Omdat wij het belangrijk vinden, dat leerlingen blijven oefenen met de lesstof, bieden wij de lesstof digitaal aan via Gynzy en ZuluConnect. Wekelijks zetten wij lesstof online. De leerkrachten kijken het schoolwerk van uw kind in om te controleren hoe dit gaat. Ouders ontvangen een mail van de leerkracht waarin een duidelijke instructie staat. 

Wij vragen u uw mail, Parro en/of de website goed in de gaten te houden. Via deze kanalen houden wij u op de hoogte van de situatie in het onderwijs rondom het Corona-virus. Onze leerkrachten zijn per mail bereikbaar. Bij vragen kunt u bellen naar de schooltelefoon. Hierop is Whitney Kiesouw (adjunct-directeur) bereikbaar.