Een uitdagende baan voor een (ortho-) pedagogisch medewerker / achterwacht!
Als achterwacht geef je leerlingen extra begeleiding buiten de klas op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het reguleren van gedrag. Daarnaast vervul je nog een aantal inhoudelijke en organisatorische taken en neem je deel aan multidisciplinair overleg.

Lees hier de volledige vacaturetekst.