PI-school De Ster is op zoek naar een schoolpsycholoog. Je zult in eerste instantie gaan werken met een nieuw op te richten kleutergroep. Je begeleidt de leerkracht wanneer er hulpvragen zijn over het gedrag van een kind en samen breng je de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart.

Lees hieronder de volledige vacaturetekst: