Met ingang van volgend schooljaar zullen wij gaan werken met een continurooster. Voor de midden- en bovenbouwgroepen betekent dit dat zij onderwijs zullen volgen op vijf gelijke schooldagen.